1724959slide2

Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Website của Tổng công ty cơ khí xây dựng: http://www.coma.com.vn

1- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC

2- Loại doanh nghiệp: Loại 2.

3- Tổng giám đốc doanh nghiệp: Ông Nguyễn Hướng Dương

4- Địa chỉ: xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

5- Điện thoại: 0204 3680 407, FAX: 0204 3881 480; Email: fbcoma2@vnn.vn; Website: http//coma2.vn hoặc http//coma2.com.vn

Quyết định thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp

– Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 425/QĐ của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 28 tháng 5 năm 1976 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: NHÀ MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC – BỘ XÂY DỰNG.

– Quyết định đổi tên doanh nghiệp số: 405/BXD – TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 10 tháng 4 năm 1996 về việc đổi tên doanh nghiệp nhà nước: NHÀ MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG thành CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC.

– Quyết định đổi tên doanh nghiệp số 1725/QĐ – BXD ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc đổi tên doanh nghiệp nhà nước: CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC thành CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC – TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – BỘ XÂY DỰNG.

5- Giấy phép kinh doanh số: 2400120760

Do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 24 tháng 11 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2016

6- Ngành nghề kinh doanh:

– Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, các loại cần trục, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đồng bộ;

– Thiết kế chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị chịu áp. Gia công chế tạo các thiết bị công nghiệp.

– Chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng; gầu tải, vít tải, băng tải, quạt công nghiệp. chế tạo thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành xây lắp: giàn giáo, cột chống, giây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm, mạ điện, mạ kẽm nóng các thiết bị công nghiệp và dân dụng;

– Thi công xây dựng các công trình: Công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình đường dây và trạm biến thế đến 110KV./.