HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

Xin liên hệ: Phòng Kinh Tế – Kỹ Thuật – khu nhà Văn phòng – trụ sở chính.

SĐT: 0204.3.680.407