3823948307734_258639777492608_2856682_n
????????????????????????????????????
23494782016_04_20_1202
5512740wp_20151106_001
5313445img_20140620_171550_1
4811095slide5
3412402web
1724959slide2

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC

Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Website của Tổng công ty cơ khí xây dựng: http://www.coma.vn

 1- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC

 2- Loại doanh nghiệp: Loại 2.

 3- Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Văn Luận

 4- Địa chỉ: xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

 5- Điện thoại: 0204 3680 407, FAX: 0204 3881 480; Email: fbcoma2@vnn.vn; Website: http//coma2.vn hoặc http//coma2.com.vn

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

gian_khong_gian
ket_cau_thep
thiet_bi_cong_nghiep
vo_may_bien_ap
dich_vu_cong_trinh

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG