HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

Xin liên hệ: Phòng Thị trường đầu tư – tầng 3 – khu nhà Văn phòng – trụ sở chính.

SĐT: 0204.3.680.407 | 0982.329.923