1. Chế tạo chân đế máy nghiền và các thiết bị phi tiêu chuẩn – Nhà máy xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hoá. 
Thời gian: 2008 ~ 2009
Khối lượng: 620 Tấn

Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn – dự án xi măng Bỉm Sơn tại nhà máy COMA2            

Hoàn thành sản phẩm Chân đế máy nghiền tại nhà máy COMA2

Lắp đặt hệ thống băng tải

 

2. Chế tạo và lắp đặt kho vật liệu đất sét, hệ thống băng tải và thiết bị thép phi tiêu chuẩn – Nhà máy xi măng Lạng Sơn. 
Thời gian: 2010 ~ 2011
Khối lượng: 930 Tấn

 

3. Chế tạo và lắp đặt hệ thống băng tải – Nhà máy xi măng Sơn La. 
Thời gian: 2010 ~ 2011
Khối lượng: 860 Tấn