1. Các sản phẩm và các dự án Thuỷ điện điển hình COMA2 đã tham gia

Tổ hợp cánh van cung tại nhà máy COMA2

2. Chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công nhà máy thủy điện SROKPHUMIENG.
Thời gian: 2004 ~ 2005
Khối lượng: 1490 tấn

Lắp đặt cẩu trục chân dê

Lắp đặt cánh van

3. Thi công, bảo quản, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thiết bị nhà máy thủy điện Bản Vẽ – Nghệ An, công suất 320MW với 2 tổ máy.
Thời gian: 2005 ~ 2009 .
Khối lượng lắp đặt hoàn thiện một tổ máy là 5.596 tấn bao gồm: Lắp đặt thiết bị thuỷ công là 2.496 tấn, lắp đặt thiết bị thuỷ lực là 3.100 tấn

COMA2 lắp đặt đường ống tại công trường bản vẽ

Lắp đặt buồng xoắn tại công trường

Lắp đặt khuỷu cong ống hút tại công trường

Tổ hợp và lắp đặt rotor

Tổ hợp và lắp đặt stator

Lắp đặt bánh xe công tác– nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ

4. Thi công lắp đặt công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 – Năm 2011

5. Chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công – cửa nhận nước – dự án Thuỷ điện Trung Sơn
Thời gian/Period: 2014 ~ 2015
Khối lượng/Volume: 540 tấn (Tons)
Fabrication of equipment as/ Chế tạo thiết bị như:
The trash scurf of intake: Khe lưới chắn rác cửa nhận nước
Guide frame of intake stoplog gate :Khe cửa van sửa chữa:
Guide frame of service gate: Khe cửa van vận hành
Steel liner for intake chamber: Thép bọc khoang cửa nhận nước
Trash bucket/ trash rake cleaner: gầu vớt rác