1. Chế tạo và lắp đặt bồn bể – Nhà máy đường Thạch Thành – Thanh Hoá

Thời gian: 1995-1996

2. Chế tạo và lắp đặt bồn bể, lắp đặt 2 tuabin, đường ống gia nhiệt đi kèm – Nhà máy đường Sơn La

Thời gian: 1997-1998

3. Chế tạo và lắp đặt bồn bể – Nhà máy dầu thực vật Cái Lân

Thời gian: Tại Cái Lân – Quảng Ninh năm 1998 và Tại Hiệp Phước Nhà Bè năm 2006

4. Chế tạo và lắp đặt bồn bể – Nhà máy đường Quỳ Hợp – Nghệ An

Thời gian: 1998-1999

5. Nhà máy đường Lam Sơn

Thời gian: 2003 Chế tạo, lắp đặt bể rỉ mật, bể cồn, nhà thu hồi CO2, lò hơi và bể nước.

Năm 2008 chế tạo bổ sung, cải tạo nồi bốc, nồi nấu và các hạng mục phụ trợ cho nhà máy đường số 01 và 02

6. Chế tạo và lắp đặt các loại bồn bể – Công ty sữa TH True Milk- Nghệ An.

Thời gian: 2012
Khối lượng: 120 Tấn

7. Chế tạo và lắp đặt các loại bồn bể – Công ty Nickel Bản Phúc – Son La.

Thời gian: 2012
Khối lượng: 75 Tấn

 

Chế tạo thiết bị chịu áp cung cấp cho ABB Việt Nam