KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Vui lòng xem file đính kèm.

  1. Biên bản ĐHCĐ 2024
  2. Nghị quyết ĐHCĐ 2024