Nội dung     :  Chế tạo và lắp đặt dàn không gian sân vận động tỉnh Kon Tum, hạng mục Mái che khán đài A và B

Thời gian    :  2020

Khối lượng : 180 tấn