Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Website của Tổng công ty cơ khí xây dựng: http://www.coma.com.vn

 1- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC

 2- Loại doanh nghiệp: Loại 2.

 3- Tổng giám đốc doanh nghiệp: Ông Nguyễn Hướng Dương

 4- Địa chỉ: xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

 5- Điện thoại: 0204 3680 407, FAX: 0204 3881 480; Email: fbcoma2@vnn.vn; Website: http//coma2.vn hoặc http//coma2.com.vn

 Quyết định thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp

 – Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 425/QĐ của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 28 tháng 5 năm 1976 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: NHÀ MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC – BỘ XÂY DỰNG.

 – Quyết định đổi tên doanh nghiệp số: 405/BXD – TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 10 tháng 4 năm 1996 về việc đổi tên doanh nghiệp nhà nước: NHÀ MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG thành CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC.

 – Quyết định đổi tên doanh nghiệp số 1725/QĐ – BXD ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc đổi tên doanh nghiệp nhà nước: CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC thành CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC – TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – BỘ XÂY DỰNG.

5- Giấy phép kinh doanh số: 2400120760

Do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 24 tháng 11 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2016

 6- Ngành nghề kinh doanh:

 – Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, các loại cần trục, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đồng bộ;

 – Thiết kế chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị chịu áp. Gia công chế tạo các thiết bị công nghiệp.

 – Chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng; gầu tải, vít tải, băng tải, quạt công nghiệp. chế tạo thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành xây lắp: giàn giáo, cột chống, giây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm, mạ điện, mạ kẽm nóng các thiết bị công nghiệp và dân dụng;

 – Thi công xây dựng các công trình: Công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình đường dây và trạm biến thế đến 110KV./.

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG

      Mục tiêu phát triển của Công ty là: “Phấn đấu trở thành một doanh nghiệp mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt; Kết cấu thép, thiết bị và các thiết bị thi công phục vụ ngành xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng” 
           Tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 4÷5%
           Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 3,5 %/ Năm
           Cụ thể sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực:
          -Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn.
          -Chế tạo, lắp đặt thiết bị áp lực.
          -Chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho nhà máy thủy điện, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và lắp đặt toàn bộ thiết bị cho nhà máy thủy điện có công suất từ 100÷300MW.
          -Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện.
          -Chế tạo vỏ máy biến thế xuất khẩu.
          -Chế tạo và lắp dựng dàn mái không gian.

NHỮNG THÀNH TỰU CHÍNH ĐàĐẠT ĐƯỢC

* Về thuỷ điện: Lắp đặt hoàn thiện 01 tổ máy cho nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ – Nghệ An công suất 160 MW, Chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công nhà máy thuỷ điện SPOKPHUMIENG.

 * Về nhiệt điện, hoá chất: Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện Lò hơi, lọc bụi các loại; Chế tạo, lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt; lắp đặt các đường ống phục vụ cho máy nén Turbin và thiết bị Ba kết hợp có áp suất làm việc đến 320kg/cm2, chế tạo và lắp đặt lọc bụi tĩnh điện(ESP) – Nhiệt điện Vũng Áng – Hà Tĩnh…

 * Về thực phẩm: Chế tạo, lắp đặt các đường ống. Lắp đặt bồn chứa có dung lượng đến 8000m3…

 * Về thiết bị cho Nhà máy Xi măng: Ngoài cung cấp, lắp đặt kết cấu thép và thiết bị phi tiêu chuẩn năm 2008 công ty đã chế tạo thành công chân đễ máy nghiền cho Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hoá…

 * Kết cấu thép, giàn không gian các loại: Công ty cung cấp và lắp đặt thàng công kết cấu thép tại một số công trình như: Kết cấu mái Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Cung cấp, lắp đặt mái Dàn không gian cung thi đấu điền kinh trong nhà – INDOORGAME; Cung cấp,lắp đặt Dàn không gian Tuần Châu – Quảng Ninh, cung cấp và lắp đặt kết cấu thép phần mái Nhà Quốc Hội, chế tạo và lắp đặt cầu vượt đường bộ Nguyễn Tri Phương- Quận 10 – TP Hồ Chí Minh, Chế tạo và lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn, bể thiếc của nhà máy kính NSG…

 * Sản xuất và cung cấp vỏ máy biến áp cho ABB Việt Nam ( Đạt 45 vỏ máy/ Năm )

SO SÁNH THỊ PHẦN CÁC LĨNH VỰC ĐÃ THI CÔNG