1. Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép phần mái kèo cong Trung tâm hội nghị Quốc Gia.
Thời gian: Năm 2005
Khối lượng: 1.250 Tấn

 

2. Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép phần mái bảo tàng Hà Nội.
Thời gian: Năm 2010
Khối lượng: 350 Tons

 

3. Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 3 – Vũng Tàu.
Thời gian: 2010
Khối lượng: 240 Tấn

 

 

4. Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép phần mái nhà Quốc Hội.
Thời gian: 2012 ~ 2013
Khối lượng: 915 tấn
Quy mô:   D= 50 (m), H = 24 (m)

 

5. Chế tạo và lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn, băng tải, bể thiếc nhà máy kính VSG –VGI1, VGI3.
Thời gian: Các năm 2007; 2013
Khối lượng: Chế tạo 2600 Tấn và lắp đặt 3000 tấn thiết bị.

 

6. Chế tạo và lắp đặt cầu vượt đường bộ Nguyễn Tri Phương- Quận 10- TP Hồ Chí Minh.
Thời gian: 2013
Khối lượng: 1.200 Tấn

 

7. Gia công và vận chuyển cấu kiện kingpost đến chân công trình “Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non” – Chủ đầu tư công ty cổ phần bất động sản Viettronics 
Thời gian: Năm 2014
Tổng thời gian dự án: 35 ngày
Khối lượng: 900 tấn

 

8. Lắp đặt kết cấu thép, đường ống nhà máy hoá lọc dầu Nghi Sơn.
Thời gian: 2014-2016
Khối lượng: Lắp đặt kết cấu thép là 2280 Tấn và lắp đường ống là 49000 ID

Hình ảnh minh hoạ COMA2 lắp đặt kết cấu thép tại công trường Nghi Sơn

 

Hình ảnh minh hoạ COMA2 lắp đặt đường ống tại công trường Nghi Sơn