Câu lạc bộ bóng đá COMA2 tham gia Đại hội thể dục thể thao xã Tân Dĩnh

Đội bóng đá – Tại dự án Hoá lọc dầu Nghi Sơn

 

Đội bóng đá – Tại dự án nhà máy thép Formosa – Hà Tĩnh