Công trình : Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Phúc La – Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Năm          : 2020

Khối lượng: 70 tấn

1 2 3 4