– Cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt cho các nhà máy nhiệt diện hoá chất.

– Cung cấp, chế tạo bình tích áp, bình hoãn xung

– Chế tạo, lắp đặt nồi hơi.

– Cung cấp, lắp đặt ống sinh hơi, bộ quá nhiệt, bộ hãm, bộ sấy…..

– Lắp đặt thiết bị công đoạn 670 -xưởng tổng hợp NH3 cho công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

1. Chế tạo, lắp đặt két khí, thiết bị trao đổi nhiệt, thùng thép không gỉ, các thùng chứa dịch cho công ty phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Thời gian: 2005
Khối lượng: 280 Tấn

Cung cấp, lắp đặt ống sinh hơi, bộ quá nhiệt, bộ hãm, bộ sấy…..Lắp đặt thiết bị công đoạn 670 -xưởng tổng hợp NH3 cho công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

 

3. Chế tạo và Lắp đặt tháp E37, E39 thuộc dây chuyền tinh chế khí