Dự án:         Dàn không gian Câu lạc bộ biểu diễn cá heo tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò

Năm:            2020

Khối lượng350 tấn

1231234