Đoàn Thanh niên tham gia tổ chức giải bóng đá cho cán bộ công nhân viên tại các công trường.

Tổ chức giao lưu bóng đá tại công trường Hoá lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hoá

 

 

 

Tổ chức giao lưu bóng đá tại công trường Formosa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh