Hình ảnh đội văn nghệ biểu diễn các tiết mục chào mừng đại hội lần thứ XIII công ty:

Quốc Ca, Quốc tế ca, Chào mừng đảng cộng sản Việt Nam, Thẳng hướng tương lai và nhiều tiết mục đơn ca, song ca và tốp ca khác.