Chế tạo và lắp dựng kết cấu khung,dàn mái thép.

Thời gian hoàn thành: 2019

Khối lượng: 900 tấn