Quyết định bổ nhiệm Xem tại đây

z2013683295250_5aa2c762fe22fc0b0b873acf22e56289

Cán bộ phòng Thị trường đầu tư chúc mừng Tân Tổng giám đốc Nguyễn Văn Luận (thứ 3 từ trái sang)