THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ CỦA

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản

 • Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty CP Cơ khí Xây dựng Số 2 Hà Bắc.
  Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.
 • Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 5 – Quốc Gia. Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, ĐT 024.37 622.619
 • Tài sản đấu giá: Là tài sản của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Số 2 Hà Bắc gồm:
 • 01 Máy Búa 250B. Giá khởi điểm 90.000.000 đồng. Tiền đặt trước 15.000.000 đồng.
 • 01 Máy búa hơi thủy lực. Giá khởi điểm 180.000.000 đồng. Tiền đặt trước 30.000.000 đồng.
 • 01 Máy phay KURAKI. Giá khởi điểm 120.000.000 đồng. Tiền đặt trước 20.000.000 đồng.
 • Thời gian địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022 tại Công ty CP Cơ khí Xây dựng Số 2 Hà Bắc. Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.
 • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
 • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 01/08/2022 (giờ hành chính)
 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/08/2022 đến 17 giờ 00 ngày 02/08/2022 (giờ hành chính)
 • Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh số 5 – Quốc Gia.
 • Địa điểm: Thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá.
 • Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá.
 • Tham khảo thông tin tại các Cổng thông tin điện tử:https://dgts.moj.gov; https://taisancong.vn; http://daugiaso5.vn và http://coma2.vn.
 • http://Thong bao dau gia tai san
 • http://Ho so dau gia.