Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý:
Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2022 do Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc. Đ/c: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Tài sản đấu giá: Tài sản cố định thanh lý của Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc:
1. 01 cái máy búa 250B. Giá khởi điểm: 81.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng;
2. 01 cái máy phay KUKARI. Giá khởi điểm: 109.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 21/11/2022 tại Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc. Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 8/11/2022 đến 12h00, ngày 18/11/2022 (giờ hành chính).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2022 đến 16h30, ngày 18/11/2022 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia.

– Địa điểm: Thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá.

– Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; https://taisancong.vn; http://daugiaso5.vn và http://coma2.vn.