Cung cấp chế tạo vỏ máy biến áp 220MVA-225/115/23kV – công ty CP thiết bị điện Đông Anh

Thời gian: 2019

Khối lượng: 46 tấn

 

Làm sạch và sơn, đóng gói giao hàng: